ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΑΡΙΕΤΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (παρακαταθήκες)

«το ελληνικόν πνεύμα ελαξεύθη εις το μάρμαρον, εσμιλεύθη εις τους θριγκούς των ναών, εχαράχθη εις τον πάπυρον, έλαμψεν εις τας δέλτους της Ιστορίας, εκράτησε τας επάλξεις του πολιτισμού, περιεσώθη διά της παραδόσεως και κρύπτεται ακόμη εις τα σπλάγχνα της γης αναμένον την σκαπάνην του αρχαιολόγου».

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (εντάξεις κοινοτητων)


Από τον Οκτώβριο του 2014 υπάρχουν καταχωρημένα στον δήμο Μεγαλόπολης τα πιο κάτω έγγραφα, με αποφάσεις ένταξης των πιο κάτω χωριών στο Δήμου Μεγαλόπολης.
Κατά πληροφορίες, δεν έγινε αυτό αποδεκτό από τον Δήμο Ανδριτσαίνης - Κρεστένων.
Που άραγε είναι η αλήθεια;;
Είναι δυνατόν αυθαιρέτως να μην λαμβάνεται υπ' όψη η βούληση των πολιτών;;