ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΑΡΙΕΤΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ


Χριστός Άνέστη

(Ἡ εἰκόνα ἐρμηνεύει τήν ἀνάσταση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν καὶ τοὺς ἀνασύρει ὁ Χριστὸς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: