ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΑΡΙΕΤΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ, Συνέδριο

athens-ancient-watercolor-lg

«Η προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής» είναι το διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 27-31 Μαΐου 2015. Προθεσμία υποβολής άρθρων μέχρι τις 20 Μαΐου 2014.

Η σημασία της Αθήνας και της Αττικής για την αρχαία ελληνική ιστορία είναι γνωστή σε όλους. Κατά την  Ύστερη Γεωμετρική περίοδο δημιουργήθηκε εδώ μια σημαντική πόλη-κράτος, η οποία σταδιακά κυριάρχησε στο Αιγαίο, εισήγαγε την έννοια της δημοκρατίας στην πολιτική και παρήγαγε καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά επιτεύγματα που αποτέλεσαν ορόσημα του δυτικού πολιτισμού.
Αρχαιολόγοι και ιστορικοί έχουν μελετήσει ενδελεχώς την αθηναϊκή κοινωνία των ιστορικών χρόνων. Αντιθέτως, η γνώση μας για την προϊστορία της Αττικής είναι περιορισμένη. Παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις των τελευταίων είκοσι ετών, η εικόνα που διαθέτουμε για τις επιμέρους φάσεις της προϊστορίας παραμένει αποσπασματική. Εξίσου ελλιπής είναι η κατανόηση της σημασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής  για την ανάδυση σύνθετων κοινωνικών μορφωμάτων την Εποχή του Χαλκού, ιδιαίτερα δε κατά τη μυκηναϊκή περίοδο.
Η πρόσφατη δημοσίευση πρακτικών συνεδρίων και αυτοτελών τόμων για την Αττική κατέστησαν ευρέως γνωστά νέα ευρήματα από ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη έρευνα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια φωτίζει διάφορες πτυχές της προϊστορικής οικονομίας και κοινωνικής οργάνωσης στην περιοχή.
Το  νέο συνέδριο επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σύνθεσης παλαιών και νέων δεδομένων, με στόχο την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο και τη διερεύνηση των μεγάλων ιστορικών ερωτημάτων που αφορούν στην προϊστορική Αττική.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παρακάτω θέματα:
- Γεωλογία, γεωμορφολογία και περιβάλλον της προϊστορικής Αττικής.
- Σχετική και απόλυτη χρονολόγηση και μελέτη μεταβατικών φάσεων.
- Χρήσεις γης και οικισμοί.
- Ταφική αρχιτεκτονική και πρακτικές.
- Πολιτική οικονομία και κοινωνική οργάνωση.
- Ενδείξεις τελετουργικών/λατρευτικών πράξεων.
- Η μεταλλουργία και οι επιπτώσεις της στην οικονομία.
- Επαφές με άλλες  περιοχές του Αιγαίου και πέρα από αυτό.
- Η θέση της Αττικής στον Μυκηναϊκό κόσμο.
- Ενδείξεις συνέχειας / ασυνέχειας στο τέλος της Εποχής του Χαλκού.
Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20’ και πρόκειται να δημοσιευθούν σε τόμο Πρακτικών. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου ορίζονται τα ελληνικά και τα αγγλικά.
Η επιστημονική επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα σε πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Ανασκαφικές αναφορές είναι επίσης ευπρόσδεκτες, εφόσον περιλαμβάνουν νέα ευρήματα ενταγμένα σε ένα ευρύ ερμηνευτικό πλαίσιο. Θεωρητικές προσεγγίσεις θα γίνουν δεκτές εφόσον συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση της προϊστορίας της Αττικής.
Ανακοινώσεις που δεν θα περιληφθούν  στο πρόγραμμα  του συνεδρίου ενδέχεται να αναρτηθούν ως αφίσες
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Μπορείτε να υποβάλετε περίληψη 250 λέξεων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, με τον τίτλο σας, όνομα, ίδρυμα που εκπροσωπείτε καθώς και σύντομη περιγραφή της ανακοίνωσης στη διεύθυνση attica2015@gmail.com
μέχρι τις 20 Μαΐου 2014.
Η αξιολόγηση και αποδοχή των προτάσεων θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή μέχρι τις αρχές Ιουλίου 2014.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Καθ. Nάγια Πολυχρονάκου Σγουρίτσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθ. James C. Wright, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών
Δρ Νίκος Παπαδημητρίου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Δρ Sylvian Fachard, Ελβετικό Ίδρυμα Ερευνών / Πανεπιστήμιο Γενεύης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δρ Ελένη Ανδρίκου, Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Δρ Sylvian Fachard, Ελβετικό Ίδρυμα Ερευνών / Πανεπιστήμιο Γενεύης
Δρ Όλγα Κακαβογιάννη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
Δρ Ευάγγελος Κακαβογιάννης, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων
Καθ. Μιχάλης Κοσμόπουλος, Πανεπιστήμιο του Missouri-St. Louis
Δρ Ελένη Μπάνου, Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Καθ. Μαρία Παντελίδου-Γκόφα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρ Νίκος Παπαδημητρίου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Καθ. Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθ. James C. Wright, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών
Δρ Στέλλα Χρυσουλάκη, ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πηγή: Αιγεύς,  Ἔρρωσο

Δεν υπάρχουν σχόλια: