ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΑΡΙΕΤΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑς

ΥΠΕΣΔιοικητικές μεταβολές  Θεισόας

Λάβδα Ν. Μεσσηνίας

21/04/1835          Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θείσης
09/12/1840       Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο  
                             Ανδριτσαίνης
ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912      Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και
                                               ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάβδας
ΦΕΚ 208Α - 03/06/1915       Ο οικισμός μετονομάζεται σε Θεισόα

Θεισόα Ν. Μεσσηνίας     Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού        
                                                Λάβδα

Θεισόα Ν. Ηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997   Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Θεισόας και
                                           προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης
ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010   Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και
                                          προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: